Klicka här för att skicka en optikerremiss till oss (länken går till vår remissmall på Region Jönköpings hemsida).

Observera att alla uppgifter inte behöver fyllas i, endast de som är relevanta för den aktuella patienten. 

Personuppgifter, aktuellt visus och tryck samt några raders frågeställning är oftast fullt tillräckligt.