Boka tid

Du kan boka tid till vår ögonmottagning på flera olika sätt. Är du osäker på hur du ska gå tillväga kan du alltid kontakta oss via 1177.se eller telefon.

Med remiss:

  • Om Du upplever nytillkomna besvär från ögonen som t ex synnedsättning, irritationskänsla, skav, sveda, ökat tårflöde eller förändringar på ögonlocken kan du uppsöka Din optiker eller vårdcentral som sedan vid behov skriver en remiss till oss för bedömning.

Utan remiss (ring eller kontakta oss via 1177.se för tidbokning):

  • Om du redan kontrolleras regelbundet på en ögonklinik för t ex högt ögontryck, grön starr eller diabetesförändringar i ögonen kan vi ta över ansvaret för dina kontroller utan remiss.
  • Om Du har kända åldersförändrngar i gula fläcken och upplever att synen försämrats påtagligt.
  • Om Du upplever nytillkomna besvär av rörliga grumlingar, ljusblixtar eller en skugga i synfältet.
  • Om Du tidigare har haft besvär av återkommande inflammationer i ögat (t ex irit, episklerit) eller hornhinnesår och nu ånyo upplever ökade besvär.

Alla ovanstående sjukdomstillstånd omfattas av Region Jönköpings vårdval där vanlig patienttaxa och högkostnadsskydd gäller, oavsett om du är bosatt inom Region Jönköpings län eller någon annanstans i landet.

Vi har tyvärr inte möjlighet att ta emot privatbetalande patienter i nuläget.