Patientavgifter

Tranås ögonklinik har vårdavtal med Region Jönköpings län. Detta innebär att vi tillämpar samma patientavgifter och högkostnadsskydd som gäller på regionens egna vårdinrättningar.

Nybesök med remiss: 250-500 kr (beroende på besökstyp)

Patienter som är 85 år eller äldre betalar ingen patientavgift.

Besök med remiss från vårdcentral är första besöket avgiftsfritt.

Återbesök/kontroll: 250 kr

Uteblivet besök eller återbud senare än 3 vardagar innan bokat besök: 250 kr (gäller även vid frikort)

I nuläget har vi tyvärr inte möjlighet att ta emot privatpatienter.

Här kan Du läsa mer om avgifter i vården: Patientavgifter i vården